Avokat  Ali Hekim

 

 

Ligji eshte

Ligji trafikut

Drejte penale

Ligji i falimentimut

Te huajt ligj

Ligji pasurive te patundshme

Treytar ligji

Ligji nderkombetar

 

 

 

 

 

Rechtsanwalt Avukat Ali Hekim

Münsterstraße 38

44145 Dortmund

Tel: 0231/53030258

Fax:0231/53030259